lördag, november 06, 2010

Book of Kells

Book of Kells är en konstrikt illuminerad avskrift av evangelierna på latin, länge en av skatterna i Columbaklostret på Irland.
Book of Kells skapades omkr. år 800 av munkar från Iona och är mästerverket bland de keltiska handskrifterna.
Källa: Wikipedia


Book of Kells, Maria och barn

Inga kommentarer: