fredag, oktober 29, 2010

Stonehenge

Stonehenge är ett av västvärldens mest kända byggnadsverk. Det består av en cirkelformad stensättning, omgiven av en ringgrav och direkt utanför denna en cirkelformad jordvall. Det ligger nära Amesbury i Wiltshire, Storbritanien, ungefär 13 km nordväst om Salisbury.
Stensättningen byggdes troligen mellan 2500 f.kr. (bronsåldern) och 2000 f.Kr. (bronsåldern). Vallen och graven är från ungefär 3100 f.Kr. (yngre stenåldern).
Namnet Stonehenge kommer från det fornengelska ordet Stanhengist som betyder "de hängande stenarna". Själva monumentet ägs och förvaltas av English Heritage medan de lägre liggande markerna runt omkring ägs av National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty. Stonehenge, Avebury och dess omgivningar upptogs 1986 på Unescos världsarvslista.

Stonehenge består av väldiga resta stenar i två stora cirklar. Den yttre cirkeln, 30 meter i diameter, är sluten och bildad av nära 5 meter höga stenar, på vilka en rad långa, horisontella, intill varandra stötande stenar vilar. Den inre kretsen är öppen åt nordost och bildad av fem par höga stenar. Varje par har upptill varit förenat genom en horisontell sten och bildat en så kallad trilit. Det mellersta paret var högst. Det hade, förutom den ovanpåliggande stenen, en höjd av 6,5 meter. Materialet som använts för den inre cirkeln är en blåaktig sten som inte finns i trakten, utan hämtats långväga ifrån. Mellan de två cirklarna av stora stenar och innanför den inre har cirklar av mycket mindre stenar funnits. I mitten ligger en 4,6 meter lång, flat sten ("altaret"). Genom öppningen utgår en väg. På denna väg är en sten rest ett stycke utanför graven.
För något mer än tre och ett halvt årtusende sedan, omkring 1700 f.Kr., kunde man på morgonen av årets längsta dag, från den nära templets mitt liggande "altarstenen", ett ögonblick se solen till vänster om denna resta sten. Detta stöder teorin att templet uppförts vid nämnda tid. Då jordaxelns läge ändrat sig, är det nu inte längre möjligt att ens vid midsommartid se solen till vänster om stenen. Oavsett detta samlas även i våra dagar, liksom i forna tider, vid midsommar mycket folk på den slätt där templet är beläget.

Fakta från WikipediaStonehenge, översiktsbild


Stonehenge, karta

Inga kommentarer: