fredag, oktober 29, 2010

Stonehenge

Stonehenge är ett av västvärldens mest kända byggnadsverk. Det består av en cirkelformad stensättning, omgiven av en ringgrav och direkt utanför denna en cirkelformad jordvall. Det ligger nära Amesbury i Wiltshire, Storbritanien, ungefär 13 km nordväst om Salisbury.
Stensättningen byggdes troligen mellan 2500 f.kr. (bronsåldern) och 2000 f.Kr. (bronsåldern). Vallen och graven är från ungefär 3100 f.Kr. (yngre stenåldern).
Namnet Stonehenge kommer från det fornengelska ordet Stanhengist som betyder "de hängande stenarna". Själva monumentet ägs och förvaltas av English Heritage medan de lägre liggande markerna runt omkring ägs av National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty. Stonehenge, Avebury och dess omgivningar upptogs 1986 på Unescos världsarvslista.

Stonehenge består av väldiga resta stenar i två stora cirklar. Den yttre cirkeln, 30 meter i diameter, är sluten och bildad av nära 5 meter höga stenar, på vilka en rad långa, horisontella, intill varandra stötande stenar vilar. Den inre kretsen är öppen åt nordost och bildad av fem par höga stenar. Varje par har upptill varit förenat genom en horisontell sten och bildat en så kallad trilit. Det mellersta paret var högst. Det hade, förutom den ovanpåliggande stenen, en höjd av 6,5 meter. Materialet som använts för den inre cirkeln är en blåaktig sten som inte finns i trakten, utan hämtats långväga ifrån. Mellan de två cirklarna av stora stenar och innanför den inre har cirklar av mycket mindre stenar funnits. I mitten ligger en 4,6 meter lång, flat sten ("altaret"). Genom öppningen utgår en väg. På denna väg är en sten rest ett stycke utanför graven.
För något mer än tre och ett halvt årtusende sedan, omkring 1700 f.Kr., kunde man på morgonen av årets längsta dag, från den nära templets mitt liggande "altarstenen", ett ögonblick se solen till vänster om denna resta sten. Detta stöder teorin att templet uppförts vid nämnda tid. Då jordaxelns läge ändrat sig, är det nu inte längre möjligt att ens vid midsommartid se solen till vänster om stenen. Oavsett detta samlas även i våra dagar, liksom i forna tider, vid midsommar mycket folk på den slätt där templet är beläget.

Fakta från WikipediaStonehenge, översiktsbild


Stonehenge, karta

onsdag, oktober 13, 2010

Ivan Ivarson

Ivan Ivarson, född 20 juli 1900 på Stampgatan i Göteborg, död 26 juni 1939 i Paris, var en konstnär som tillhörde konstnärsgruppen Göteborgskoloristerna.

Ivarson studerade vid Valands målarskola i Göteborg 1922.1925, under Tor Bjurström, och bor vid denna tid i familjens villa i Hagen, Långedrag. Vid studieresor i Frankrike och Italien 1927-1928 blev han inspirerad av Pierre Bonnards måleri. 1929 flyttade han till Helsingör och målade i Carl Kylbergs ateljé. Från 1930 var han verksam i främst Göteborg och Bohuslän och under kommande period formas hans karaktäristiska måleri. Han entusiasm för färger kan sammanfattas med det påstådda citatet "Jag skulle vilja äta färg". Konstnärskapet kan betecknas som naivt expressionistiskt där motiven främst var landskap, hamnar och speciellt blommor. Han medverkade i många utställningar men blev aldrig allmänt erkänd under sin livstid mer än i mindre grupper

Ivan Ivarsons stora utställningskatalog 1975 innehöll 147 verk, varav 82 var oljemålningar, 59 var teckningar och akvareller och 6 var grafiska produktioner. En konstutställning med 60-talet verk genomförs på Göteborgs konstmuseum, 25 september - 16 januari 2011.

Hans föräldrar var packmästare Ivar Johansson och Hulda, född Jonsson. Ivarson gifte sig i Paris, i februari 1928 med skulptören Märta Sofia Taube, och de fick gemensamt sonen Per i augusti samma år. Ivarsson drabbades av depressioner och utvecklade alkoholism, där tavlor ibland byttes mot alkohol. Det fanns dock även lyckliga perioder där speciellt kan nämnas en målarperiod 1935 i avskildhet med son och hustru på Stenungsön. Han tillbringade sina sista år i Frankrike där han sköt sig på en soptipp och dödförklarades 26 juni 1939 på sjukhuset Courbevoie i Paris.

Fakta hämtat från Wikipedia.Ivan Ivarson, Stora hamnkanalen, 1933, olja


Ivan Ivarson, Kyrka och fruktträd, 1939, olja


Ivan Ivarson, Flicka i midsommarnatt, 1928, olja


Ivan Ivarson, Badande flicka, 1936, olja


Ivan Ivarson, Veranda Stenungsund, olja


Ivan Ivarson, Strandpromenad,
olja på duk, 77 x 64 cm