söndag, juli 18, 2010

Hans Frode

Hans Frode, född 1951 i Göteborg, är konstnären, som vågar kombinera olika material och tekniker. På glasskivor monterade i gamla träramar målar han motiv, som förstärks av applicerade glasdetaljer. Tack vare sådana tillägg får tavlorna både djup- och reliefverkan, och genom bakomliggande neonljus i olika färger understryks effekterna. I kompositionerna återfinns ofta skrivna ledtrådar för tolkningen, men tanken är ändå att bilderna i första hand ska egga betraktarens egen fantasi. Ramarna blir fönster till andra världar, öppningar till tankarnas flykt i tid och rum. Ibland frigör sig Hans från den plana ytan för att istället arbeta mera skulpturalt, men även då spelar ljuset en viktig roll. Lysande i dubbel bemärkelse blir glasfiolen i sin gamla fiollåda liksom glasfrukterna upplagda på fat.

Hans Frode är konstnär - inte formgivare - och genom sitt skapande vill han väcka både tankar och känslor. Tiden och ljuset funderar han mycket över, och de historiska sammanhangen liksom universums gåtfullhet ger svindlande perspektiv. För att kunna se världen omkring sig måste man veta vad som ligger bakom dagens verklighet, anser han, så konst och vetenskap går alltid hand i hand. Han har kallats renässansmålare och har bl a sagt att han "vill gå tillbaka i tiden fast framåt med tekniken". Kännetecknande är den kluriga användningen av neonrör, som med sitt ljus förstärker upplevelsen av glastavlorna. Kanske är detta strålar ur det förgångna, som utifrån belyser nutida fenomen! På grekiska betyder neon "det nya", och genom Hans Frodes konst har faktiskt ett helt nytt begrepp uppstått - nämligen neonismen. Därmed har ännu en länk kunnat fogas till glasets långa historia!


Ovanstående har jag hämtat från http://www.hansfrode.com/Just nu ställer Hans Frode ut på Konsthallen i Hishult. En mycket fin konsthall som i sig är värt ett besök. Jag var där idag och tittade bland annat på konst av Hans Frode.


Hans Frode, Still Life With Lily, 118 x 118 cm, 2008