söndag, november 27, 2011

Geertger tot Sint Jans

Geertgen tot Sint Jans, ca 1465 - 1490 var en nederländsk konstnär. Geertgens tillnamn syftar på det johanniterkloster i Haarlem, där han bodde till sin död.

Geertgen var elev till Albert van Ouwater och han anses av många som den egentlige grundaren av det holländska måleriet.Geertgen tot Sint Jans, Konungarnas tillbedjan,
ca 1490, olja på panel, 90 x 70 cm


Geertgen tot Sint Jans,
Johannes Döparen i vildmarken,
ca 1485, olja på panel, 42 x 28 cm

Geertgen tot Sint Jans, Kristi begråtelse,
ca 1484, olja på ek, 175 x 139 cm


Geertgen tot Sint Jans, Födelsen,
ca 1490, olja på ek, 34 x 25 cm

Albert von Ouwater

Alber von Ouwater, 1410/15 - 1475, var en nederländsk målare, aktiv vid mitten av 1400-talet och verksam i Haarlem.

Mycket litet är känt om Ouwaters liv och hans berömmelse vilar på en enda målning som med säkerhet kunnat tillskrivar honom, Lasarus uppväckelse, målad omkring 1445.Albert von Ouwater, Lasarus uppväckelse,
ca 1445, olja på trä, 122 x 92 cm

Master of Virgo inter Virgines

Master of Virgo inter Virgines var en anomym nordnederländsk mästare verksam mellan 1483 och 1498.

Master of Virgo inter Virgines, Bebådelsen,
ca 1485, olja på panel, 57 x 47 cm

Master of Virgo inter Virgines, Gravläggningen,
ca 1486-87, olja på panel, 55 x 56 cm

Master of the Elizabeth Panels

Master of the Elisabeth Panels var en anomym mästare verksam i Utrecht under senare delen av 1400-talet och början av 1500-talet.

Master of the Elisabeth Panels,
Översvärmningen på Elisabethdagen, ca 1500,
olja på panel, 2 x 127 x 110 cm

Master of the Tiburtine Sibyl

Anomym nordnederländsk mästare.

Master of the Tiburtine Sibyl,
Marie förmälning, ca 1475-95,
olja på panel, 145 x 103 cm

måndag, november 21, 2011

Hans Memling

Hans Memling, ca 1435 - 1495, var en flamländsk renässansmålare av tyskt ursprung.

Memling var förmodligen skolad av Rogier van der Weyden i den tidiga nederländska traditionen.

Han fick uppdrag från många länder och gjorde sig en förmögenhet. I Brygges gamla S:t Jans Hospital har inrättats ett Memling-museum.

Hans Memling, Konungarnas tillbedjan, 1470,
olja på trä, 96 x 147 cm

Hans Memling, Kristi lidande, 1470-71,
olja på ekpanel, 57 x 92 cm

Hans Memling, Kristi lidande, detalj

Hans Memling, Blommor i vas, ca 1480,
olja på trä, 29 x 22 cm

Hans Memling, Bebådelse, ca 1489,
olja på trä, 79 x 55 cm

Hans Memling, St Ursulas skrin, 1489,
87 x 33 x 91 cm

fredag, november 18, 2011

Huga van der Goes

Hugo van der Goes, ca 1440 - 1482, var en nederländsk målare under ungrenässansen. Han var samtida med Jan van Eyck.

Hugo van der Goes inträdde i målarskrået i Gent 1467 och blev dekanus 1474. Strax därefter blev han lekmannabroder i Roodeklostret nära Bryssel och led från denna tid av allt svårare anfall av depression och psykisk instabilitet.

Hans främsta verk är triptyken Portinarialtaret (1475) med dess tolkning av Jesu födelse enligt en av Heliga Birgittas uppenbarelser. Verket beställdes av den florentinske köpmannen Tommaso Portinari. Triptyken fördes till Florens och utövade ett betydande inflytande över florentinsk konst, till exempel i Ghirlandaios sena verk.


Hugo van der Goes, Konungarnas tillbedjan, ca 1470,
olja på ek, 147 x 242 cm

 

Hugo van der Goes, Syndafallet,
1467-68, olja på ek, 34 x 23 cm

Hugo van der Goes, Begråtelse,
1467-68, olja på ek, 34 x 23 cm

Hugo van der Goes, Portinari-altaret, 1476-79,
olja på trä, 253 x 586 cm

 

Hugo van der Goes, Portnari-altaret,
mitten tavlan, herdarnas tillbedjan

Hugo van der Goes, Portinari-altarte,
höger och vänster flygel

Hugo van der Goes, Portinari-altaret, stängt

måndag, november 14, 2011

Dieric Bouts

Dieric Bouts, ca1415 - 1475, var en nederländs målare. Han var influerad av Jan van Eyck och Rogier van der Weyden som kanske var hans lärare och han hade samma förebilder som Petrus Christus. Dieric Bouts personer är stela och isolerade.

Dieric Bouts, Uppståndelsen, ca 1455, 90 x 74 cm

Dieric Bouts, Begråtelsen, ca 1460,
olja på ekpanel, 69 x 49 cm

Dieric Bouts, Nattvardsaltaret, 1464-67,
trä, 180 x 150 cm

Dieric Bouts, Vägen till himlen, ca 1468,
olja på trä, 115 x 70 cm

söndag, november 06, 2011

Petrus Christus

Petrus Christus, ca 1415-1472,  var elev och efterföljare till Jan van Eyck, och alla hans målningar har någon gång förväxlats med dennes. Vid van Eycks död 1441 övertog han mästarens verkstad. Den senaste forskningen ser i Christus inte längre bara den store mästarens epigon utan framhäver den självständige konstnären. Christus måleri uppvisar i övrigt tydliga influenser från bl.a. Dirk Bouts, Robert Campin och Rogier van der Weyden.


Petrus Christus, Porträtt av Kartusianer,
1446, olja på trä, 29 x 12 cm

Petrus Christus, Bebådelse, Födelse,
1452, ek, 134 x 56 cm

Petrus Christus, Porträtt av ung dam, ca 1470,
tempera och olja på ek, 29 x 23 cm