måndag, november 14, 2011

Dieric Bouts

Dieric Bouts, ca1415 - 1475, var en nederländs målare. Han var influerad av Jan van Eyck och Rogier van der Weyden som kanske var hans lärare och han hade samma förebilder som Petrus Christus. Dieric Bouts personer är stela och isolerade.

Dieric Bouts, Uppståndelsen, ca 1455, 90 x 74 cm

Dieric Bouts, Begråtelsen, ca 1460,
olja på ekpanel, 69 x 49 cm

Dieric Bouts, Nattvardsaltaret, 1464-67,
trä, 180 x 150 cm

Dieric Bouts, Vägen till himlen, ca 1468,
olja på trä, 115 x 70 cm

Inga kommentarer: