tisdag, november 23, 2010

William Dobson

William Dobson, 1610-1646, engelsk porträttmålare och en av de första kända engelskfödda målarna.
William Dobson föddes i London, son till en dekorationsmålare och William var lärling till William Peake. Han tros ha haft tillgång till Royal Collection och ha kopierat verk av Titian och Anthony Van Dyck.
När Van Dyck dog 1641, efterträdde förmodligen Dobson honom som hovmålare, dock saknas bevis för detta.
Källa: Wikipedia


William Dobson. Endymion Porter, ca 1642,
olja på duk, 150 x 127 cm

William Dobson, Charles II, ca 1642-43,
olja på duk, 154 x 130 cm

måndag, november 22, 2010

Antoon (Sir Anthony) van Dyck

Antoon (Sir Anthony) van Dyck, född 22 mars 1599 i Antwerpen, död 9 december 1641 i London, flamländsk målare, engelsk hovmålare.

Van Dyck var i unga år Peter Paul Rubens främste lärjunge. 1615 började van Dyck att arbeta självständigt och han gjorde bl.a. ett antal målningar med motiv från Bibeln. Från den tiden kommer Susanna och gubbarna och Den helige Hieronymus (den senare tavlan på Nationalmuseum i Stockholm).

1620 reste han till London med förhoppningen att få kontakt med kung Jakob I, vilket dock misslyckades. Efter fyra månader återvände han till Flandern, men reste inom kort till Italien där han vistades i 6 år för att studera de stora italienska mästarna. Hans erfarenheter där kom att bli grunden för hans framgångar som porträttmålare. Han var 1627 tillbaka i Antwerpen och de närmaste åren åstadkom han en lång rad mästerverk.

Ryktet om hans kvaliteter nådde den engelske monarken Karl I, som kallade van Dyck till London. Hans framgång i England gick med rekordfart och redan efter en kort tid var han berömd. Han målade porträtt av kungen, drottningen, kungabarnen och en lång rad hovfunktionärer, såsom dvärgen och gycklaren Jeffrey Hudson och till och med hans egen mätress Margaret Lemon.

I juli 1632 adlades van Dyck och året därpå utnämndes han till kunglig hovmålare och han tilldelades en riklig pension och gifte sig med dottern till Lord Ruthven. Under den senare delen av sitt liv gjorde han huvudsakligen slutjusteringar av porträtt, som hade målats av hans elever efter hans direktiv.

Van Dyck fick stort inflytande på engelskt porträttmåleri och vissa konsthistoriker anser att han var skaparen av den engelska målarskolan. Han var känd för att gärna måla personer med kort spetsigt skägg, som efter honom har kallats vandyke.

Sir Anthony van Dyck är begravd i St Pauls-katedralen i London.
Källa: Wikipedia


Antoon van Dyck, Självporträtt

Antoon van Dyck, Charles I av England,
ca 1635, olja på duk, 266 x 207 cm

Daniel Mytens d.ä.

Daniel Mytens d.ä., ca 1590-1647, engelsk konstnär som kom från Delft i Nederländerna.

Daniel Mytens d.ä., Charles I, 1631

British school

Cholmondeley sisters, 1599-1603, 241 x 152 cm

Marcus Gheeraets d.y.

Marcus Gheeraets d.y. ca 1561-1636, engelsk konstnär med flamländsk bakgrund.

Marcus Gheeraets d.y., Queen Elizabeth I,
ca 1592, olja på duk, 241 x 152 cm

måndag, november 15, 2010

Nicholas Hilliard

Nicholas Hilliard, född cirka 1547, begravd 7 januari 1619, var en engelsk miniatyrmålare och guldsmed.

Hilliard var son till en guldsmed från Exeter och var innehavare av en fullmakt som utfärdats av drottning Elisabet att verka som guldsmed. Hans mest berömda konstverk utgörs dock av miniatyrporträtt av hög kvalitet som även är värdefulla historiska dokument. Hilliard besökte Frankrike 1557-1558 och influerades då av den franska hovkonsten. Ett av Hilliards mest kända verk är Ung man bland rosor, som i sitt bildspråk står nära symbolismen i vännen Sir Philip Sidneys kärleksberättelse.
Källa: Wikipedia


Nicholas Hilliard, Elizabeth I, ca 1575-76,
olja på panel, 79 x 61 cm

Nicholas Hilliard, Ung man vid träd bland rosor,
ca 1588, akvarell på papperspergament, 14 x 7 cm

måndag, november 08, 2010

Hans Holbein dy

Hans Holbein d.y., ca 1497-1543, var en framstående tysk målare. Han var son till Hans Holbein d.ä. och bror till Ambrosius Holbein.

Holbeins far hade en stor målarverkstad i Augsburg. När denna upplöstes, blev Holbein och brodern Ambrosius lärjungar hos en målare i Basel. Holbein blev snart berömd för det arbete han utförde för boktryckarna i Basel. Förutom att han formgav block till träsnitt målade han redan porträtt och beställningar till kyrkor. Efter en resa till Italien gifte sig Holbein och blev en betydande invånare i Basel. 1522 illustrerade han Lutherbibeln, och hans berömmelse spreds över hela Europa.

Trots sina framgångar drevs Holbein på grund av tvivel på sin ekonomiska framtid under den oordning som rådde under reformationen att söka arbete i England. Under sin första vistelse där, 1526, gynnades han av kretsen kring Sir Thomas More. Holbein återkom till England 1532, men då hade de som gynnat honom antingen dött eller råkat i onåd. Han målade till att börja med porträtt av tyska handelsmän och presenterades sedan för kung Henrik VIII. Fram till sin död förblev Holbein i den engelske monarkens tjänst.

Holbein tilldelades en rad uppgifter, från att formge hovets dräkter, silver- och juvelsmycken och triumfbågar till att avporträttera kungens aktuella och blivande gemåler. Holbein utförde många teckningar inför sina porträtt, och de som han gjorde av hovdamerna hör till porträttkonstens mästerverk.
Källa: Wikepedia


Hans Bolbein d.y., Sir Thomas More, 1527,
tempera på trä, 74 x 59 cm

Hans Holbein d.y., Holbeins maka och barn,
1528-29, 77 x 64 cm

Hans Holbein d.y., Ambassadörerna, 1533,
olja och tempera på panel, 207 x 209 cm

Hans Holbein d.y., Henry VIII,
ca 1534-36, tempera på trä, 28 x 20 cm

Hans Holbein d.y., Jane Seymour,
1536-37, tempera på trä, 66 x 41 cm

St Magnus Cathedral

I Kirkwall står den vackra St Magnus Cathedral, uppkallad efter Orkneyöarnas helgon Saint Magnus.

Katedralen byggdes år 1137 av Rognavald, som ett minne av hans farbror Magnus som blev mördad av kung Haakon några år tidigare. Den är byggd i sandsten och en av de vackraste kvarvarande byggnaderna från vikingatiden.


St Magnus Cathedral, Kirkwall


Interiör, St Magnus Cathedral, Kirkwall

lördag, november 06, 2010

Bayeuxtapeten

Bayeuxtapeten är en berömd medeltida textil som skildrar normadernas av England år 1066. Bayeuxtapeten, som är unik i sitt slag, är inte bara ett konstverk, utan även ett historiskt monument. Tapeten redogör inte bara för en historisk händelse, utan ger även en ovärderlig inblick i den medeltida människans liv och vardag. Tapeten är inte endast av intresse för historiker även för experter inom textilier och arkitektur, arkeologer m.fl. Även astronomer får här bekräftat att 1066 var ett år då Halleys komet rundade solen.

Tapeten, som sannolikt utfördes c:a 1076, omtalas för första gången 1476 i ett inventarium över föremålen i katedralen i Bayeux i, där den tidigare hade varit upphängd tillfälligtvis. På en yta av 70 m x 48-51 cm beskrivs 73 historiska händelser. Eftersom tapeten saknar avslutande bård är det inte helt otroligt att den ursprungligen har varit längre.

Bayeuxtapeten är egentligen inte en vävd tapet utan en linneremsa broderad med garn i olika färger. Broderiet är utfört med endast två sömsätt, stjälksöm och dubbel läggsöm. Läggsömen som i Frankrike kallas för bayeuxsöm användes till att fylla ut motiven. Den framställer en serie scener med händelser ur Harolds av England liv och normandernas erövring av England. Den historiska framställningen ackompanjeras av texter på latin och en dekorativ bård med fabelmotiv eller scener ur vardagen.

Bayeuxtapeten beställdes troligen av biskopen Odo av Bayeux och Vilhelm Erövrarens halvbror, och skänktes till katedralen i Bayeux. Den byggdes av Odo och invigdes 1077. Det är osäkert om den har normandisk eller saaxisk form. Vid högtidliga tillfällen användes den till att pryda kyrkans skepp, vars inre sidor den var tillräckligt lång för att omsluta. Tapeten har varit utsatt för många faror, dels från eldsvådor, dels från bildstormande calvinisster och sedan under revolutionskrigen. Den har dock bevarats märkligt väl. En helt ogrundad tradition kopplar samman Vilhelms drottning Matilda av Flandern med tapeten.
Källa: WikipediaBayeuxtapeten


Bayeuxtapeten, Aelfgyva


Bayeuxtapeten, Detalj


Bayeuxtapeten, Edward


Bayeuxtapeten, Fragment


Bayeuxtapeten, Harold och Stigand


Book of Kells

Book of Kells är en konstrikt illuminerad avskrift av evangelierna på latin, länge en av skatterna i Columbaklostret på Irland.
Book of Kells skapades omkr. år 800 av munkar från Iona och är mästerverket bland de keltiska handskrifterna.
Källa: Wikipedia


Book of Kells, Maria och barn