måndag, november 08, 2010

Hans Holbein dy

Hans Holbein d.y., ca 1497-1543, var en framstående tysk målare. Han var son till Hans Holbein d.ä. och bror till Ambrosius Holbein.

Holbeins far hade en stor målarverkstad i Augsburg. När denna upplöstes, blev Holbein och brodern Ambrosius lärjungar hos en målare i Basel. Holbein blev snart berömd för det arbete han utförde för boktryckarna i Basel. Förutom att han formgav block till träsnitt målade han redan porträtt och beställningar till kyrkor. Efter en resa till Italien gifte sig Holbein och blev en betydande invånare i Basel. 1522 illustrerade han Lutherbibeln, och hans berömmelse spreds över hela Europa.

Trots sina framgångar drevs Holbein på grund av tvivel på sin ekonomiska framtid under den oordning som rådde under reformationen att söka arbete i England. Under sin första vistelse där, 1526, gynnades han av kretsen kring Sir Thomas More. Holbein återkom till England 1532, men då hade de som gynnat honom antingen dött eller råkat i onåd. Han målade till att börja med porträtt av tyska handelsmän och presenterades sedan för kung Henrik VIII. Fram till sin död förblev Holbein i den engelske monarkens tjänst.

Holbein tilldelades en rad uppgifter, från att formge hovets dräkter, silver- och juvelsmycken och triumfbågar till att avporträttera kungens aktuella och blivande gemåler. Holbein utförde många teckningar inför sina porträtt, och de som han gjorde av hovdamerna hör till porträttkonstens mästerverk.
Källa: Wikepedia


Hans Bolbein d.y., Sir Thomas More, 1527,
tempera på trä, 74 x 59 cm

Hans Holbein d.y., Holbeins maka och barn,
1528-29, 77 x 64 cm

Hans Holbein d.y., Ambassadörerna, 1533,
olja och tempera på panel, 207 x 209 cm

Hans Holbein d.y., Henry VIII,
ca 1534-36, tempera på trä, 28 x 20 cm

Hans Holbein d.y., Jane Seymour,
1536-37, tempera på trä, 66 x 41 cm

Inga kommentarer: