lördag, november 06, 2010

Bayeuxtapeten

Bayeuxtapeten är en berömd medeltida textil som skildrar normadernas av England år 1066. Bayeuxtapeten, som är unik i sitt slag, är inte bara ett konstverk, utan även ett historiskt monument. Tapeten redogör inte bara för en historisk händelse, utan ger även en ovärderlig inblick i den medeltida människans liv och vardag. Tapeten är inte endast av intresse för historiker även för experter inom textilier och arkitektur, arkeologer m.fl. Även astronomer får här bekräftat att 1066 var ett år då Halleys komet rundade solen.

Tapeten, som sannolikt utfördes c:a 1076, omtalas för första gången 1476 i ett inventarium över föremålen i katedralen i Bayeux i, där den tidigare hade varit upphängd tillfälligtvis. På en yta av 70 m x 48-51 cm beskrivs 73 historiska händelser. Eftersom tapeten saknar avslutande bård är det inte helt otroligt att den ursprungligen har varit längre.

Bayeuxtapeten är egentligen inte en vävd tapet utan en linneremsa broderad med garn i olika färger. Broderiet är utfört med endast två sömsätt, stjälksöm och dubbel läggsöm. Läggsömen som i Frankrike kallas för bayeuxsöm användes till att fylla ut motiven. Den framställer en serie scener med händelser ur Harolds av England liv och normandernas erövring av England. Den historiska framställningen ackompanjeras av texter på latin och en dekorativ bård med fabelmotiv eller scener ur vardagen.

Bayeuxtapeten beställdes troligen av biskopen Odo av Bayeux och Vilhelm Erövrarens halvbror, och skänktes till katedralen i Bayeux. Den byggdes av Odo och invigdes 1077. Det är osäkert om den har normandisk eller saaxisk form. Vid högtidliga tillfällen användes den till att pryda kyrkans skepp, vars inre sidor den var tillräckligt lång för att omsluta. Tapeten har varit utsatt för många faror, dels från eldsvådor, dels från bildstormande calvinisster och sedan under revolutionskrigen. Den har dock bevarats märkligt väl. En helt ogrundad tradition kopplar samman Vilhelms drottning Matilda av Flandern med tapeten.
Källa: WikipediaBayeuxtapeten


Bayeuxtapeten, Aelfgyva


Bayeuxtapeten, Detalj


Bayeuxtapeten, Edward


Bayeuxtapeten, Fragment


Bayeuxtapeten, Harold och Stigand


Inga kommentarer: