tisdag, september 29, 2009

Venus födelse

Venus är kärlekens och den kvinnliga skönhetens gudinna i romersk mytologi. Enligt myten är Venus född ur havets skum. Hennes motsvarighet i grekisk mytologi är Afrodite.
Ursprungligen var hon en fornitalisk gudinna vilken synes ha dyrkats som det på våren uppvaknande, svällande naturlivets gudomlighet, och som en trädgårdarnas och vinplanteringarnas skyddsgudinna. Först sedan romarna stiftat bekantskap med grekiska tankar uppgick hennes väsen i den grekiska kärleksgudinnan Afrodites, med vilken hon hade så mycket gemensamt.
Venus gifte sig med den fule och halte guden Vulkanus, eldens gud och och smideskonstens uppfinnare, men blev förälskad i krigsguden Mars. Hon fick sonen Amor som inom grekisk mytologi heter Eros.Flera konstnärer har skildrat Venus födelse.


En av dessa konstnärer är Sandro Botticelli, italiensk målare, 1445-1510. En av hans mest berömda målningar med scener ur mytologins värld är Venus födelse. Tankeväckande men rofyllt har den färgat uppfattningen om antiken ända sedan den målades.

Målningen skildrar hur Venus förs i land på ön Kythera på ett snäckskal av västanvinden Zefyros, beledsagad av växtlighetsgudinnan Chloris, medan jordnymfen Pomona möter henne på stranden med en blomsterdekorerad mantel.


Sandro Botticelli, Venus födelse, ca 1485,
tempera på duk, 172,5 x 278,5 cmEn annan konstnär som skildrat Venus födelse är den franske målaren och tecknaren Odelon Redon, 1840-1916. Konstnärer som verkade fram till 1600-talet målade endast beställningsverk och målningarna var präglade av vad beställaren önskade för motiv på det färdiga verket.

Redon målade efter eget huvud och frågade inte efter vad en eventuell köpare hade för önskemål. Han intresserade sig för fantasins verklighet i protest mot impressionisternas sysslande med den synliga verkligheten.


Odilon Redon, Venus födelse,
1912, olja på duk,
166,4 x 86,4 cm

Venus från Willendorf

Venus från Willendorf, även känd som Willendorfkvinnan, är en 11,1 centimeter hög statyett av en kvinnofigur, funnen vid en utgrävning 1908 av ett område från äldre stenåldern, nära Willendorf i Österrike. Den är snidad ur en kalksten av en oolitisk bergart som är ovanlig i trakten av fyndplatsen och den har färgats med rödockra. Denna figurin har blivit något av en ikon för förhistorisk konst. Vid en förnyad analys 1990 uppskattades den vara 22—24 000 år gammal. Mycket lite är känt om dess ursprung, hur den tillverkades och vilken kulturell betydelse den kan ha haft.

Efter att denna skulptur upptäcktes och namngavs har cirka 200 liknande, men ej identiska, figuriner upphittats runt om i Europa som daterats till mellan/sen äldre stenålder. Dessa skulpturer har fått samlingsnamnet Venusfiguriner.

Venus från Willendorf ingår i samlingarna hos Naturhistorisches Museum i Wien.

Den överdrivna storleken på hennes venusberg, lår, bröst och uppsvällda mage har tolkats som att det rör sig om en fruktsamhetssymbol. Hennes små armar är korsade över hennes byst och hon har inget synligt ansikte, då hennes huvud är täckt av något som skulle kunna vara hårflätor, ögon, eller någon sorts huvudbonad.
Venus från Willendorf, ca 21000 f. Kr.,
kalksten av en oolitisk bergart, höjd 11,1 cm


Not: Fakta taget från Wikipedia

Antik mytologi