tisdag, september 29, 2009

Venus från Willendorf

Venus från Willendorf, även känd som Willendorfkvinnan, är en 11,1 centimeter hög statyett av en kvinnofigur, funnen vid en utgrävning 1908 av ett område från äldre stenåldern, nära Willendorf i Österrike. Den är snidad ur en kalksten av en oolitisk bergart som är ovanlig i trakten av fyndplatsen och den har färgats med rödockra. Denna figurin har blivit något av en ikon för förhistorisk konst. Vid en förnyad analys 1990 uppskattades den vara 22—24 000 år gammal. Mycket lite är känt om dess ursprung, hur den tillverkades och vilken kulturell betydelse den kan ha haft.

Efter att denna skulptur upptäcktes och namngavs har cirka 200 liknande, men ej identiska, figuriner upphittats runt om i Europa som daterats till mellan/sen äldre stenålder. Dessa skulpturer har fått samlingsnamnet Venusfiguriner.

Venus från Willendorf ingår i samlingarna hos Naturhistorisches Museum i Wien.

Den överdrivna storleken på hennes venusberg, lår, bröst och uppsvällda mage har tolkats som att det rör sig om en fruktsamhetssymbol. Hennes små armar är korsade över hennes byst och hon har inget synligt ansikte, då hennes huvud är täckt av något som skulle kunna vara hårflätor, ögon, eller någon sorts huvudbonad.
Venus från Willendorf, ca 21000 f. Kr.,
kalksten av en oolitisk bergart, höjd 11,1 cm


Not: Fakta taget från Wikipedia

Inga kommentarer: