onsdag, mars 03, 2010

Atalanta

Atalanta är namnet på en hjältinna i den grekiska mytologin. Hon var mycket skön men även mycket manhaftig och var sällsynt skicklig i snabblöpning.

Hennes far uppmanade henne att gifta sig, och hon gick med på det under förutsättning att alla friare skulle tävla med henne i kapplöpning. Om friaren vann över henne skulle hon gifta sig med honom, men om han förlorade skulle han falla för hennes spjut. Efter att flera ynglingar misslyckats och dödats av Atalanta, lyckades Hippomenes slutligen besegra henne efter att ha fått hjälp av Afrodite. Under tävlingen lät han de tre gyllene äpplen falla ned på löparbanan, vilket hindrade Atalanta och gav segern åt Hippomenes.
Guido Reni var en italiensk målare.Guido Reni, Atalanta och Hippomenes,
olja på duk, 206 x 297 cm

Parcerna - Moirerna

Parcer är i romersk mytologi ödets gudinnor som bestämmer alla människors öden och spinner livets tråd för varje människa från födseln till döden. Deras beslut är oföränderligt som inte ens gudarna kan ändra. De motsvarar den grekiska mytologiens moirer.

Deras namn var Clotho, Lachesis och Atropos, och de hade till uppgift att spinna, tvinna och klippa av människornas livstråd. Clotho som höll sländan rådde över födelsens ögonblick, Lachesis bestämde över livstrådens händelser och skiften och Atropos med sin sax och sin svarta slöja fastställde döden.