onsdag, mars 03, 2010

Parcerna - Moirerna

Parcer är i romersk mytologi ödets gudinnor som bestämmer alla människors öden och spinner livets tråd för varje människa från födseln till döden. Deras beslut är oföränderligt som inte ens gudarna kan ändra. De motsvarar den grekiska mytologiens moirer.

Deras namn var Clotho, Lachesis och Atropos, och de hade till uppgift att spinna, tvinna och klippa av människornas livstråd. Clotho som höll sländan rådde över födelsens ögonblick, Lachesis bestämde över livstrådens händelser och skiften och Atropos med sin sax och sin svarta slöja fastställde döden.

Inga kommentarer: