torsdag, februari 19, 2009

Ester Almqvist

Ester Almqvist, 1869-1934, svensk konstnär född i Bromma i en småländsk prästfamilj. Ester var handikappad från födslen och hennes rörlighet var begfränsad på grund av en deformerad rygg. Fadern dog när Ester var 9 år och modern försörjde ensam sina två döttrar. När sedan modern dog bröt Ester med sitt gamla liv, och också med nationalromantikens ideal, och flyttade till Skåne, där hon atablerade sin konstnärsverksamhet och hämtade många av sina mest kända motiv.

Ester Almqvist utbildade sig på Tekniska skolan i Stockholm, numera Konstfack, 1888-91. Samtidigt fick hon privatlektioner av Gustaf Cedergren. Därefter studerade hon i Göteborg på Konsthögskolan Valand där undervisningen leddes av Carl Larsson och Richard Berg. Hon var även en tid elev i Konstnärsförbundets Friskola med Per Hasselberg och Bruno Liljefors som handledare.

Huvuddelen av sitt aktiva yrkesliv tillbringade Ester Almqvist i Lund och anammade så småningom expressionistiska influenser från kontinenten.

Ett av hennes verk, oljemålningen "Sammankomsten" från 1929, har även gjort henne internationellt känd. Målningen valdes 1992 av Förenta Nationernas postadministration som motiv för att frimärke som illustrerar den tjugonde artikeln i FN:s deklaration för de mänskliga rättigheterna.


Ester Almqvist, Sammankomsten, 1929,
olja på kartong, 30 x 33 cm

Inga kommentarer: