torsdag, februari 19, 2009

Ellen Thesleff

Ellen Thesleff, 1869-1954, finsk konstnär född i Helsingfors. Från 1885 till 1894 studerade hon vid Adolf von Beckers privata academi, Finska Ritskolan, Gunna Fredrik Berndtsons skola samt i Paris på Académie Colarossi. Efter sina studier reste Ellen mycket och besökte bl a Italien och Ryssland. I Italien var hon bostatt under en längre period.

Monica Schalin, som doktorerat om Ellen Thesleff, delar in hennes konst i tre perioder; den naturliga perioden, 1890-1905, den koloristiska perioden, 1906-1927 och den fria perioden, 1928-1950. Monica Schalin säger vidare att Ellen Thesleff var väl insatt i sin samtids tekniker och attetyder och fick inspiration av dem, men att hon ändå alltid hade sin egen personliga penselskrift och förföll aldrig till manér. Hon inspirerades till exempel av Henri Matisses färger, men skapade sedan helt på sitt eget sätt.

Ellen Thesleff var symbolist från början av sin konstnärsbana men övergick senare till att bli expressionist. Hon var en mångsidag konstnär och behärskade många tekniker.
På 1930-talet ställde hon ut på Metropolitan.Ellen Thesleff, Flicka och blommande äng,
1890, olja på pannå, 24 x 17,5 cmEllen Thesleff, Aspar, 1893,
olja på duk, 54,5 x 27,5 cmEllen Thesleff, Violinisten, 1896, 40 x 43 cmEllen Thesleff, Gatuvy från Helsingfors,
1922, olja på duk, 47 x 37 cm

Inga kommentarer: