tisdag, november 27, 2007

Sophie Holten

Sophie Holten, 1858 - 1930, var dansk målarinna och kvinnosaksförkämpe.

Hon föddes i Skuldelev och dog i Roskilde. Hennes föräldrar var prästen Hans Nicolai Holten och Marenstine Smith.Sophie började som målare och utbildade sig privat. 1879 reste hon till Paris där hon tillägnade sig det nya i konsten, naturalismen och lärde sig måla tidstypiska skildringar från vardagslivet.

Efter hemkomsten till Danmark debuterade hon 1883 på Charlottenborgs Vårutställning, men kort därefter reste hon åter till Frankrike denna gång tillsammans med den radikala författarinnan Marie David, som hon då var tätt knuten till. Vintern 1886-87 bodde de i Gréz där särskilt svenska konstnärer uppehöll sig. 1986 målade hon ett porträtt av August Strindberg vilket senare förvärvades av Nationalmuseum i Stockholm och finns nu på Gripsholms slott.

Sophie Holten målade flitigt men hennes ambition att göra en lysande konstnärskarriär infriades inte. Hon ställde dock ut på Charlottenborgs Vårsalong till 1904 och var representerad på stora officiella utställningar i Danmark och utlandet. Hon ställde ut på Salongen i paris 1886 och i Chicago 1893.

1908 flyttade hon tillsammans med Erikke Rosenörn-Lehn och sin adoptivdotter Ragnhild tillbaka till Danmark och bosatte sig i Roskilde där de skapade sig ett gästfritt hem.
Till stadens katolska kyrka gjorde Sophie altartavlan Marias kröning med tillhörande baldakindekoration. Hon hade tidigare konverterat till katolicismen och hon fick 1929 mottaga påvligt hederskors för denna utsmyckning som betraktas som kulmen på hennes livsverk.Sofie Holten,
Ung kvinna sittande vid en sjökant,
1885, olja på duk, 61 x 45 cm

Inga kommentarer: