tisdag, november 27, 2007

Ludovica Thornam

Ludovica Thornam, 1853 - 1896, föddes 30 november i Horsens, Danmark och dog 27 maj i Köpenhamn.

Hon växte upp tillsammans med sin syster Emmy och fick liksom henne en konstnärlig skolning. Föräldrarna uppmuntrade henne att fortsätta konststudierna och hon reste till Köpenhamn där hon i vintermånaderna 1873-74 var elev vid Vilhelm Kyhns tecknarskola. Denna privata konstskola var speciellt anpassad för kvinnor. Konstakademin öppnade sin undervisning för kvinnor först år 1888.

Hos Vilhelm Kyhn blev Ludovica uppmuntrad att specialisera sig på porträtt och figurmåleri.

1887 fick Ludovica stipendier så att hon kunde tillsammans med sin mor och syster Emmy resa till Italien och Paris.

I Paris undervisades hon av målaren J. Lefebure vid Académie Julian och flera gånger under åren 1887-93 var hon elev hos H. Leroux. 1893-94 var hon i Italien.

Från 1878 till sin död ställde Ludovica Thornam ut flera gånger på Charlottenborgs Vårutställning.

Ludovica fick från 1879 beställningar på porträttmålning av flera godsägarfamiljer där hon både undervisade barnen och målade.

Stilistigt sett var hennes porträtt traditionella och opåverkade av tidens strömningar. De tidiga målningarna är gjorda med en stram uppbyggnad och färgsättningen är dämpad. Senare målningar har en fransk påverkan där hon arbetar med dagsljuset och har en friare målningsteknik där konturerna är på väg att suddas ut.

Ludovica Thornam var tillsammans med sin syster Emmy en av de få kvinnor som i sin samtid kunde leva av sitt måleri.Lydovica Thornam,
Italiensk violförsäljerska,
1894, olja på duk, 130 x 77 cm

Inga kommentarer: