tisdag, november 27, 2007

Edma Frölich-Stage

Edma Frölich-Stage, 1859 - 1958, var dotter till den danske målaren Lorenz Frölich. Modern var pianist. Hon föddes i Fontainebleau, Frankrike, där hon växte upp men flyttade till Danmark 1875. 1895 gifte hon sig med en kyrkoherde på Fyn.

Edma Frölich-Stage målade i både olja och akvarell. Hennes teknik vid oljemålning liknade akvarellmålning då hon målade med tunna lager.

Edma Frölich-Stage ställde ut på Charlottenborg från 1883. Hon ställde även ut i Paris, Chicago, München och Stockholm.Edma Frölich-Stage,
Interiör med uppställning i form av momento mori,
olja på duk, 50 x 42 cm

Inga kommentarer: