onsdag, februari 10, 2010

(Viktoria) Nike

Nike, i grekisk mytologi segergudinnan och i romersk mytologi kallad Victoria är en efter hand uppkommen allegorisk personifikation av segern, ej endast den blodiga segern i kriget, utan även den fredliga segern i de hos grekerna så ymnigt förekommande festliga tävlingsspelen och överhuvud varje med ansträngning tillkämpad framgång.


Nike från Samotrake, 100 f Kr,
marmor, h 244 cm

Inga kommentarer: