måndag, februari 22, 2010

Ares - Mars

Ares var krigets, ursinnets och det besinningslösa våldets gud i grekisk mytologi. Han var son till guden Zeus och gudinnan Hera eller bara till Hera. Hans motsvarighet i romersk mytologi var Mars och han identifieras med den förgrekiske krigsguden Enyalios. Ares deltog ofta i stora slagsmål och hans vapen var ett spjut och brinnande fackla. Hans kännetecken var gamen.
Ares var inte populär hos grekerna men däremot var Mars omtyckt av romarna.


De mest kända myterna om Ares handlar om hans kärleksförbindelser med kärleksgudinnan Afrodite något som bland annat Homeros återger i sin berättelse Odyssén.

Afrodite var redan gift med en annan gud, Hefaistos, men det var inget som det älskande paret bekymrade sig om. Hantverkarguden Hefaistos var väl medveten om sin hustrus otrohet och han beslutade sig för att avslöja dem inför de andra gudarna. Han smidde ett vackert nät som var lika tunt och lätt som spindelväv, men lika starkt som diamanttrådar. När paret låg i bädden ovetande om att Hefaistos närmade sig, blev de fångade av nätet som han kastade över dem. Triumferande över att ha lyckats ertappa dem på bar gärning kallade han till sig de andra gudarna för att de skulle bevittna brottet. Men istället för att fördöma det generade paret skrattade de bara åt honom. Hermes och Apollon retades också med honom att det vore värt skammen att bli ertappad om man fick älska med Afrodite. Ares släpptes först när han lovade att betala skadestånd till Hefaistos.

Mars Ultor, ca 0, marmor, h 360 cmAntonio Canova, 1757-1822, italiensk skulptör under nyklassicismen.


Antonio Canova, Venus och Mars,
1816-22, marmor, h 210 cm

Inga kommentarer: