måndag, januari 18, 2010

Neptunus och Amfitrite

Amfitrite var en nereidnymf i den grekiska mytologin. Hennes latinska namn var Salacia som betyder "den saliga". Vanligen betraktades hon som dotter till Nereus och Doris, men vissa ansåg att Okeanos och Tethys var hennes föräldrar vilket därmed gjorde henne till en av okeaniderna.

Amfitrite var maka till havsguden Poseidon och mor till deras gemensamma son Triton. Hon kan även ha varit mor till tre av Poseidons andra barn; Rhode, Kymopoleia och Benthesikyme.

Amfitrite är mest omnämnd för sin tolerans gentemot sin makes erotiska eskapader.Poseidon och Amfritrite på en vagn dragen av Tritoner

Inga kommentarer: