lördag, januari 30, 2010

Apollo och Muserna

Apollo är herre över de 9 muserna, beskyddarna av konst och vetenskap. De hör hemma på Parnassen. Deras respektive områden beskrivs olika av olika författare, men en vanlig uppdelning är följande:

Erato - kärleksdiktning
C(K)alliope - episk diktning och vetenskap
Melpomene - tragedi och sång
Terpsichore - dans
Urania - astronomi
Euterpe - lyrisk poesi ledsagad av flöjtspel (musik)
C(K)lio - historieskrivning
Polyhymnia - dans och musik (mim), religiös körsång
Thalia (Thaleia) - komedi
Maurice Denis, 1870-1943, fransk målare och författare.


Maurice Denis, Muserna, 1893,
olja på duk, 172 x 138 cm

Inga kommentarer: