tisdag, januari 19, 2010

Apollo (Apollon)

Apollon är en viktig gud i grekisk mytologi Han kallas Apollo i romersk mytologi där han är lika viktig. Han framställs vanligen som en ung man med vackra anletsdrag och hans kännetecken är lager, lyra, delfin och korp. Han var son till Zeus och Leto. Apollon var en utsökt bågskytt.

Apollon hade flera funktioner varav den viktigaste var den som orakel. Den rollen kan spåras tillbaka till gudinnekulten i Delfi men Apollon var också jägare, läkare och musiker. Han föddes tillsammans med sin tvillingsyster Artemis på ön Delos dit hans moder hade flytt undan Heras vrede. Apollon stod i konflikt med gudarna Dionysos, Pan och Hermes som alla hade anknytning till djurhållning. Detta har tolkats som en produkt av rivalitet mellan olika nomadiserande herdefolk. Ursprungligen tros Apollon ha varit en solgud.Praxiteles, 300-talet f.Kr., grekisk bildhuggare som tillhörde den attiska skolan där han tillhörde de främsta inom genren.


Praxiteles, Apollon ödledödaren,
romersk kopia, marmor,
h = 149 cm, orginal fr 350 f.Kr.


Giovanni Battista Tiepolo, 1696-1770, italiensk målare.


Giovanni Battista Tiepolo, Apollo och Daphne,
1743-44, olja på duk, 96 x 79 cm

Inga kommentarer: