måndag, november 19, 2012

Luca della Robbia

Luca della Robbia, 1400 - 1482 , var en italiensk skulptör och keramiker verksam i Florens.

Luca della Robbia var en viktig konstnär under ungrenässansen. Han använde sig visserligen av klassiska grekiska och romerska förebilder, men hans verk saknar dramatisk storhet och genomsyras hela tiden av hans varma personlighet. Till hans verk hör sångläktaren (cantoria) och dörrarna i sakristian i katedralen i Florens.

Luca della Robbia utvecklade en teknik för att måla keramikglasyrer i olika färger på terrakottafigurer och grundade en fabrik som levde vidare under brorsonen Andrea (1435-1525) och dennes söner Giovanni (1469-1529) och Girolamo (1488-1566).

Inga kommentarer: