söndag, november 04, 2012

Fra Angelico

Fra Angelico, ca 1395-1455, var en italiensk renässanskonstnär verksam i Florens.

Som ung, nyutbildad målare blev han munk i klostret San Domenico i Fiesiole. Hans måleri utmärker sig mer av hans religiösa övertygelse än av de samtida renässansidéerna; hans motiv är sålunda mer kristna än de ofta profana motiven som annars var vanliga i hans samtid. Ljuset i hans konst omnämns ofta som gudomligt snarare än naturalistiskt och även om han använde den nya perspektivkonsten i sina  kompositioner fick effekterna alltid en underordnad roll i religionens tjänst.

Fra Angelico, Bebådelsen, 1430-1432, tempera på trä, 154 x 194 cm

Inga kommentarer: