onsdag, oktober 10, 2012

Simone Martini

Simone Martini, 1284 - 1344, var en italiensk målare.

Martini räknas som Sienaskolans viktigaste konstnär under 1300-talet, jämbördig med Giottio. Jämfört med Giottos dramatiska framställningar utmärker sig Martini mer med skönhet och enkel, gärna symmetrisk, komposition och lyrisk situationsskildring. Förutom påverkan från sin lärare rymmer hans verk influenser från såväl fransk gotik som skulptören Giovanni Pisano.

Simone Martini, Bebådelse, 1333, 265 x 305 cm

Inga kommentarer: