tisdag, oktober 23, 2012

Andrea Pisano

Andrea Pisano, 1290-1348, var en italiensk guldsmed, skulptör och arkitekt.

Han var en av de sena medeltida skulptörerana som ledde skulpturen in mot renässansen. Hans skulpturer och många reliefer närmar sig ett mer realistiskt synsätt på den mänskliga figuren än gotikens stela och utdragna ideal. Andrea Pisano anses ha varit påverkad av Giotto och tros ha haft samma betydelse för skulpturens utveckling som Giotto för måleriets utveckling. Till Pisanos främsta verk hör relieferna på södra porten av baptisteriet samt på Giottos kampanil i Florens.

Andrea Pisano, Sydporten, 1330-1336, förgylld brons,
486 x 280 cm, Baptisteriet i Florens

Andrea Pisano, Kristi dop, detalj Sydporten

Andera Pisano, Johannes Döpaen begravs, detalj Sydporten

Inga kommentarer: