söndag, oktober 02, 2011

Aubrey Beardsley

Aubrey Beardsley, 1872-1898. Han kom från Brighton och var en egensinnig tecknare inspirerad av Whistler och japansk konst. Symbolism och karikatyrer.

Inga kommentarer: