söndag, januari 28, 2007

Marie Bashkirtseff

Maria Bashkirtseff, 1859 – 1884, född Bashkirtseva, var rysk målare och skulptör från Ukraina. Hon kom från en välbärgad familj och reste runt i Europa med sin mor. Marie bosatte sig i Paris 1877 och skaffade sig där en akademisk utbildning.

Till målare utbildade hon sig privat och gick skola på Académie Julian, en av de få etablerade akademier som tog emot kvinnliga elever. Det fanns 2 privata akademier med gott rykte och de var jämbördiga med de statliga. Några av de främsta konstnärerna kom en gång i veckan för att ge sina kommentarer.

Marie vill med sin målning ”Självporträtt med palett”, som visar henne med palett och med en harpa i bakgrunden, framhålla att hon vill ägna sig åt både musik och måleri.

Marie Bashkirtseff producerade ett anmärkningsvärt antal målningar med tanke på sin korta levnad. De mest kända är ”Ett möte” med ungdomar från slummen samt ”I ateljén på Julian” där hon målat av sina artistkollegor under arbete.

Ett stort antal av hennes tavlor förstördes av nazisterna under andra världskriget.

Marie Bashkirtseff skrev dagbok från 13-årsåldern. Hennes frispråkiga anteckningar har givits ut i tryck och finns fortfarande.
Marie Bashkirtseff, Självporträtt med palett,
1880, olja på duk, 92 x 73 cm


Marie Bashkirtseff, I ateljén på Julian,
1881, olja på duk,145 x 185 cm


Marie Bashkirtseff, Höst, 1883, 97 x 117 cm


Marie Bashkirtseff, Ett möte,
1884, olja på duk, 190 x 175 cm

Inga kommentarer: