onsdag, december 07, 2011

Lucas Cranach

Lucas Cranach, 1472 - 1553, var en tysk målare, gravör och bokillustratör, uppkallad efter sin födelseort. Han reste runt i de tyska staterna som kringresande målare. 1505 var han i Wittenberg, och 1508 hade han blivit hovmålare vid kurfurstens av Sachsen hov, en ställning som han behöll under tre på varandra följande kurfurstar. Cranach adlades, tjänade som borgmästare och var innehavare av en stor verkstad med ateljé, ett apotek och ett tryckeri- och bokförsäljningsföretag. Han blev personlig vän med Martin Luther, och många av hans träsnitt var ämnade att tjäna den protestantiska saken.

Lucas Cranach, Korsfästelse,
1503, 138 x 99 cm

Lucas Cranach, Vila på flykten,
1504, 69 x 51 cm

Lucas Cranach, Venus och Amor,
ca 1531, olja och tempera på trä, 169 x 67 cm

Lucas Cranach, Luther och Katharina v Bora,
1526, trä, 2 x 23 x 16 cm

Inga kommentarer: