lördag, januari 08, 2011

Francis Hayman

Francis Hayman, 1708-1776, var en engelsk dekoratör, illustratör och målare.

Francis Hayman, Porträtt av David Garrick
och William Windham, 85 c 100 cm

Inga kommentarer: