lördag, oktober 03, 2009

Venus och Pan

Pan var i grekisk mytologi en gud som associerades med skogar, fält, herdar och deras hjordar.

Ursprungligen var Pan en lokal naturgud i Arkadien på Peloponnesos men eftersom hans namn råkar betyda ”allt” på grekiska fick hans kult spridning över hela Grekland.
Pan brukar gestaltas som en man med lurviga ben och bockfötter. Han sägs fördriva tiden i skogen med att spela på sin flöjt och injaga skräck i människor han möter. Enligt myten skall Pan ha förälskat sig i nymfen Syrinx och förföljt henne. För att undkomma Pan förvandlade sig Syrinx till vass. För att vinna Syrinx skar Pan av vasstråna och band dem till en flerpipig flöjt - panflöjten. Därigenom erövrade Pan henne, och han spelade ofta på henne.

I en annan historia anordnas en musiktävling mellan Pan och Apollon. Kung Midas utses till domare. Till Apollons förtret koras Pan som segrare. Apollon ordnar så att kung Midas får åsneöron, som hämnd.

Pans hustru hette Aix och var antingen en nymf eller en get.
Pan hade ett flertal barn tillsammans med olika nymfer. Tillsammans med Ismenis hade han sonen Krenaios och med nymfen Eupheme fick han sonen Krotos.Venus (Afrodite) har avbildats tillsammans med Eros när hon var i färd med att slå Pan med sin sandal.


Afrodite, Pan och Eros, ca 100 f. Kr.,
från Delos, marmor, h 132 cm

Inga kommentarer: