måndag, oktober 15, 2007

Hanna Winge

Hanna Winge, 1838 - 1896, född Tengelin i Göteborg, gift 1867 med Mårten Eskil Winge. Hanna var målarinna, tecknare och textilkonstnärinna. Hennes far var klensmedsmästare.
Hanna Winge var elev 1859 vid Ringdals målarskola i Stockholm och hade Johan Christoffeer Boklund som lärare. Hon deltog på Konstakademin under åren 1864-1867 och var då en av de första kvinnliga eleverna.
Hanna Winge intresserade sig särskilt för barnskildringar.
Inom textilkonsten inspirerades hon av äldre tiders textilkonst och gjorde kyrkliga textilier.Hanna Winge, Interiör med mor och barn, 1872

Inga kommentarer: